Surah Mulk Vol 1

Friday Sermon Surah Mulk Vol 1 by molana jabbar bhat sahab